Oferta

Oferujemy:
- brukarskie usługi
- budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
- stadiony, boiska
- niwelacje terenu roboty ziemne
- wykopy, odwodnienia
-usługi sprzętem ciężkim
- udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
- usługi leśne sprzętem ciężkim
- kanalizacje sanitarne
- rozbiórki wyburzenia


Całkowita wartość inwestycji                        1043100,00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego     505750,00 zł
Budżet państwa                                               89250,00 zł
Wkład własny                                                 255000,00 zł